EL News

Tag : school

ગુજરાતમહીસાગર

મહીસાગર જિલ્લામાં રાષ્ટ્રીય ખેલ દિવસ અંતર્ગત ખેલ સપ્તાહ ની ઉજવણી કરવામાં આવી

elnews
EL News સ્પોર્ટસ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત જિલ્લા રમત વિકાસ અધિકારી ની કચેરી મહિસાગર દ્વારા રાષ્ટ્રીય ખેલ દિવસ ની ઉજવણી ના ભાગ રૂપે તા.૨૧/૦૮/૨૦૨૩ થી તા.૨૯/૦૮/૨૦૨૩...
error: Content is protected !!